پدرتر از پدر پدرتر از پدر .

پدرتر از پدر

نكات آزاردهنده در طراحي وب سايت

نكات آزاردهنده در طراحي وب سايت

دنياي مجازي وب، دنياي بسيار وسيعي است. در واقع يك گالري هنري است كه هزينهء ورودي ندارد. طراحان وب سايت هم در نوع خود هنرمنداني متفاوت هستند. مثل همهء هنرمندان، تمامي طراحي هاي وب سايت هاي اين طراحان به درستي كار نمي كند. نوع ساخت بعضي از وب سايت ها واقعاً آزار دهنده است.

مثلاً فرض كنيد برخي از نقاشان واقعاً به رنگ آبي علاقه دارند؛ اگر در هر قطعهء هنري از اين رنگ استفاده كنند، ديگر آثار آنها چشم ما را تحريك نخواهد كرد. در واقع تمايل و حوصلهء ديدن هنر آن هنرمند را نخواهيم داشت. طراحي سايت نيز به همين صورت خواهد بود. به عنوان يك توسعه دهندهء وب سايت، بايد اطمينان حاصل فرماييد كه "هنر" شما براي هر يك از مشتريان متفاوت مي باشد. همچنين بايد از اشتباهات رايج كه باعث منحرف شدن توجه افراد از محصولات و خدمات مي شود، اجتناب نماييد. چيز هاي زيادي هستند كه هنگام طراحي وب سايت و براي اطمينان از مناسب بودن يك وب سايت كامل براي مشتري، بايد به درستي، واضح و روشن مشخص باشند. طراحي سايت تهران      طراحي سايت اختصاصي
حال در اين مقاله به 5 مورد از مزاحم ترين تكنيك هاي طراحي سايت مي پردازيم:

1- استفاده از موسيقي هاي پس زمينه در طراحي سايت

هيچ چيز بدتر از اين نيست كه در سرتاسر كل يك وب سايت يك صدا، مداوم تكرار شود. بدتر از آن با هر كليك در صفحات مختلف و باز شدن صفحهء جديد، آن موسيقي از ابتدا پخش شود. تكرار يك آهنگ كامل در وب سايت نيز باعث دلخوري مطلق بيننده خواهد شد. طراحي سايت شركتي

 2- استفاده از رنگ هايي كه براي چشم آزار دهنده هستند

اگر مشتريان شما اصرار به استفاده از تمامي رنگهاي رنگين كمان در طراحي سايت خود دارند، اين وظيفهء شماست كه آنها را مجاب نماييد كه اين كار در طراحي سايت درست نمي باشد. رنگ هايي كه بسيار روشن و يا بيش از حد تيره هستند، براي پيشبرد كار مشتريان اصلاً مناسب نمي باشند. حتي اگر مشتري شما صاحب يك سيرك باشد، بايد طراحي سايت آن به صورتي باشد كه بيش از 3 رنگ در آن به كار نرود. استفادهء بيش از سه رنگ واقعاً تكنيك مناسبي در طراحي سايت نمي باشد. ساخت سايت     

3- اشتباهات املايي

شما با استفاده از يك كامپيوتر و با به كار گيري يك دكمهء "بررسي املايي" مي توانيد از محتواي وب سايت خود مطمئن شويد. هيچ چيز بدتر از اشتباه بودن دستور زبان، نشانه گذاري هاي نادرست و يا تلفظ نادرست در طراحي سايت نيست. قبل از هر بارگزاري و به روز رساني هر متني، چندين بار تمامي متنها را چند نفره چك كنيد. حتي اگر مشتري متني براي وب سايت خودش فراهم كرده، به درست بودن آن اكتفا نكرده و آن را مجدداً بررسي نماييد.

4- اندازه فونت

اگر در طراحي سايت در تمامي محتواي وب از حروف بزرگ استفاده شده باشد، افراد احساس خيلي بدي به آن سايت پيدا مي كنند. به نظر مي رسد آن وب سايت در حال فرياد زدن است. اما به كار بردن حروف با سايز كوچك به صورتي كه تمامي متن وب سايت حروف كوچك باشد، افراد احساس مي كنند كه شما در حال نجوا كردن هستيد. بهترين روش استفاده از سايز معمولي با نشانه گذاري به موقع در طراحي سايت مي باشد. به اين ترتيب با استفاده از سايز و فونت نرمال در متون وب سايت، بيننده احساس راحتي كرده و از برقراري ارتباط با سايت شما لذت خواهد برد. شركت طراحي سايت     

5- استفاده از لينك هاي چشمك زن وpop up هاي ويندوز

اين آيتم ها در وب سايت مانند دريافت ايميل هاي ناخواسته در صندوق پستي شماست. در واقع اطلاعات بيهوده را از طريقي كه به نظر شما اطلاعات مهمي بيايد، به بيننده مي رساند. از استفاده از pop up هاي ويندوزي و لينك هاي چشمك زن براي جلب توجه مخاطب در طراحي وب سايت تان جداً خودداري نماييد. زيرا اين روش فقط براي بازديدكننده مزاحمت ايجاد مي نمايد.

 1. http://seo.chatblog.ir//25
 2. http://seo.chatblog.ir//23
 3. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
 4. http://seo77.samenblog.com/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.html
 5. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.html
 6. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86.html
 7. http://webkar.famblog.ir/post/42
 8. http://webkar.famblog.ir/post/40
 9. http://webkar.famblog.ir/post/36
 10. http://webkar.famblog.ir/post/38
 11. http://webkar.famblog.ir/post/33
 12. http://seopardaz.niloblog.com/p/36/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
 13. http://seopardaz.niloblog.com/p/34/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
 14. http://seopardaz.niloblog.com/p/32/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
 15. http://seopardaz.niloblog.com/p/30/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86
 16. http://seopardaz.niloblog.com/p/28/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
 17. http://seo55.avablog.ir/post/28/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C+%28%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%29+
 18. http://seo55.avablog.ir/post/36/+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+
 19. http://seo55.avablog.ir/post/34/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C+%D9%88+%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
 20. http://seo55.avablog.ir/post/32/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ فروردين ۱۴۰۰ساعت: ۰۷:۴۷:۲۵ توسط:صمن موضوع:

انواع پمپ هاي وكيوم روغن و پمپ هاي وكيوم فروشگاه آنلاين شو

انواع پمپ هاي وكيوم روغن و پمپ هاي وكيوم فروشگاه آنلاين شو

 

پمپ وكيوم پمپي است كه مي تواند در سيستم خاصي وكيوم proper مناسبي ايجاد كند. پمپ وكيوم بايد روغني و آبي باشد.

 

اين پمپ باعث مي شود كه مولكول هاي گاز از كيست خارج شوند.

 

اگر اختلاف فشار صحيحي بين دو نقطه در حالت وجود داشته باشد ، مولكول هاي گاز حركت مي كنند. در منطقه اي كه تعداد مولكول ها كمتر است ، منطقه فشار كم به عنوان منطقه فشار بالا در نظر گرفته مي شود .

 

به طور كلي انواع پمپ هاي وكيوم وجود دارد كه براي مكش گازها استفاده مي شود.

 

 

به طور كلي ، پمپ هاي وكيوم  آنلاين شو به دو دسته تقسيم مي شوند:

 

دسته اول پمپ هاي وكيوم هستند كه توسط گازها خارج مي شوند و باعث جابجايي مثبت مي شوند. دسته دوم از طريق مولكول هاي ذرت و گاز متراكم مي شوند.

 

پمپ وكيوم نيز به دو قسمت پمپ انتقال و پمپ گيرنده تقسيم مي شود كه به آن دام نيز گفته مي شود.

 

به خاطر داشته باشيد كه پمپ هاي سينتيك و محرك در ليست پمپ هاي انتقال هستند. اين فرآيند باعث مي شود كه گاز از داخل پمپ و به بيرون منتقل شود.

اين پمپ ها از آب يا هر مايع سازگار با فرايند جاروبرقي استفاده مي كنند تا داراي خواص فشار بخار مناسب باشند. اين پمپ ها از پروانه يا تيغه استفاده مي كنند و به طور كلي شامل چرخش حلقه مايع هستند. به طور كلي ، اين فرايند وظيفه وكيومing سازي را نيز به درستي انجام مي دهد

 

اين پمپ وكيوم آب در صنايع بزرگي مانند پالايشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد و به طور كلي هزينه تعمير اين پمپ ها كم است و از كارايي و دوام بالايي برخوردار است.

 

 

اين به طور كلي توسط يك جز component مكانيكي خاص كه اغلب در حال چرخش است ارزيابي مي شود. اين چرخش باعث تسريع مولكول هاي گاز و ايجاد يك منطقه كم فشار مي شود.

 

هنگامي كه سطح ، كه به آن وكيوم known نيز مي گويند ، به سهميه مي رسد ، يك مخزن بسته و جدا شده بزرگ با يك شير وكيوم is وجود دارد ، كه هرگونه تبادل گاز بين ظرف و پمپ توسط شير را متوقف مي كند.

 

نوع ديگر پمپ وكيوم پمپ گيرنده ، پمپ گيرنده پمپ مكش ناميده مي شود كه در حالت تخليه مخزن است. اين پمپ ها از طريق جذب ، مولكول هاي گاز را از بين مي برند ، اما در اين زمينه از چگالش نيز استفاده مي شود.

 

در صورت تماس مولكول هاي گاز ورودي با سطح سرد پمپ ، گاز در حالت فشرده قرار مي گيرد و اين فرآيند باعث مي شود تا به صورت مايع خارج شود.

 

پمپ وكيوم آنلاين شو

 

نام ديگري كه به پمپ وكيوم given داده مي شود در گردش است.اين پمپ ها داراي چرخش مثبت هستند و مانند پمپ دوار يا دوار كار مي كنند.كار اين پمپ ها ايجاد وكيوم to و حذف مولكول هاي مورد نظر است.در واقع وظيفه ايجاد وكيوم در اين پمپ ها از طريق آب تأمين مي شود. اگر به عملكرد اين پمپ ها توجه كنيم مشخص است كه پمپ هاي آب گاهي مانند كمپرسورهاي گاز عمل مي كنند.

 

در واقع دستگاهي كه مي تواند اين اختلاف فشار را بين دو نقطه ايجاد كند پمپ وكيوم است.

پمپ وكيوم مدل VALUE VE-115

پمپ وكيوم مدل VALUE VE-125

 

 

 

انواع پمپ وكيومvalue قابل سفارش در فروشگاه آنلاين شو:

پمپ وكيوم VALUE مدل VE135N

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ فروردين ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۵۳:۱۱ توسط:صمن موضوع: