پدرتر از پدر پدرتر از پدر .

پدرتر از پدر

نكات آزاردهنده در طراحي وب سايت

نكات آزاردهنده در طراحي وب سايت

دنياي مجازي وب، دنياي بسيار وسيعي است. در واقع يك گالري هنري است كه هزينهء ورودي ندارد. طراحان وب سايت هم در نوع خود هنرمنداني متفاوت هستند. مثل همهء هنرمندان، تمامي طراحي هاي وب سايت هاي اين طراحان به درستي كار نمي كند. نوع ساخت بعضي از وب سايت ها واقعاً آزار دهنده است.

مثلاً فرض كنيد برخي از نقاشان واقعاً به رنگ آبي علاقه دارند؛ اگر در هر قطعهء هنري از اين رنگ استفاده كنند، ديگر آثار آنها چشم ما را تحريك نخواهد كرد. در واقع تمايل و حوصلهء ديدن هنر آن هنرمند را نخواهيم داشت. طراحي سايت نيز به همين صورت خواهد بود. به عنوان يك توسعه دهندهء وب سايت، بايد اطمينان حاصل فرماييد كه "هنر" شما براي هر يك از مشتريان متفاوت مي باشد. همچنين بايد از اشتباهات رايج كه باعث منحرف شدن توجه افراد از محصولات و خدمات مي شود، اجتناب نماييد. چيز هاي زيادي هستند كه هنگام طراحي وب سايت و براي اطمينان از مناسب بودن يك وب سايت كامل براي مشتري، بايد به درستي، واضح و روشن مشخص باشند. طراحي سايت تهران      طراحي سايت اختصاصي
حال در اين مقاله به 5 مورد از مزاحم ترين تكنيك هاي طراحي سايت مي پردازيم:

1- استفاده از موسيقي هاي پس زمينه در طراحي سايت

هيچ چيز بدتر از اين نيست كه در سرتاسر كل يك وب سايت يك صدا، مداوم تكرار شود. بدتر از آن با هر كليك در صفحات مختلف و باز شدن صفحهء جديد، آن موسيقي از ابتدا پخش شود. تكرار يك آهنگ كامل در وب سايت نيز باعث دلخوري مطلق بيننده خواهد شد. طراحي سايت شركتي

 2- استفاده از رنگ هايي كه براي چشم آزار دهنده هستند

اگر مشتريان شما اصرار به استفاده از تمامي رنگهاي رنگين كمان در طراحي سايت خود دارند، اين وظيفهء شماست كه آنها را مجاب نماييد كه اين كار در طراحي سايت درست نمي باشد. رنگ هايي كه بسيار روشن و يا بيش از حد تيره هستند، براي پيشبرد كار مشتريان اصلاً مناسب نمي باشند. حتي اگر مشتري شما صاحب يك سيرك باشد، بايد طراحي سايت آن به صورتي باشد كه بيش از 3 رنگ در آن به كار نرود. استفادهء بيش از سه رنگ واقعاً تكنيك مناسبي در طراحي سايت نمي باشد. ساخت سايت     

3- اشتباهات املايي

شما با استفاده از يك كامپيوتر و با به كار گيري يك دكمهء "بررسي املايي" مي توانيد از محتواي وب سايت خود مطمئن شويد. هيچ چيز بدتر از اشتباه بودن دستور زبان، نشانه گذاري هاي نادرست و يا تلفظ نادرست در طراحي سايت نيست. قبل از هر بارگزاري و به روز رساني هر متني، چندين بار تمامي متنها را چند نفره چك كنيد. حتي اگر مشتري متني براي وب سايت خودش فراهم كرده، به درست بودن آن اكتفا نكرده و آن را مجدداً بررسي نماييد.

4- اندازه فونت

اگر در طراحي سايت در تمامي محتواي وب از حروف بزرگ استفاده شده باشد، افراد احساس خيلي بدي به آن سايت پيدا مي كنند. به نظر مي رسد آن وب سايت در حال فرياد زدن است. اما به كار بردن حروف با سايز كوچك به صورتي كه تمامي متن وب سايت حروف كوچك باشد، افراد احساس مي كنند كه شما در حال نجوا كردن هستيد. بهترين روش استفاده از سايز معمولي با نشانه گذاري به موقع در طراحي سايت مي باشد. به اين ترتيب با استفاده از سايز و فونت نرمال در متون وب سايت، بيننده احساس راحتي كرده و از برقراري ارتباط با سايت شما لذت خواهد برد. شركت طراحي سايت     

5- استفاده از لينك هاي چشمك زن وpop up هاي ويندوز

اين آيتم ها در وب سايت مانند دريافت ايميل هاي ناخواسته در صندوق پستي شماست. در واقع اطلاعات بيهوده را از طريقي كه به نظر شما اطلاعات مهمي بيايد، به بيننده مي رساند. از استفاده از pop up هاي ويندوزي و لينك هاي چشمك زن براي جلب توجه مخاطب در طراحي وب سايت تان جداً خودداري نماييد. زيرا اين روش فقط براي بازديدكننده مزاحمت ايجاد مي نمايد.

 1. http://seo.chatblog.ir//25
 2. http://seo.chatblog.ir//23
 3. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
 4. http://seo77.samenblog.com/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.html
 5. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.html
 6. http://seo77.samenblog.com/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86.html
 7. http://webkar.famblog.ir/post/42
 8. http://webkar.famblog.ir/post/40
 9. http://webkar.famblog.ir/post/36
 10. http://webkar.famblog.ir/post/38
 11. http://webkar.famblog.ir/post/33
 12. http://seopardaz.niloblog.com/p/36/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
 13. http://seopardaz.niloblog.com/p/34/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
 14. http://seopardaz.niloblog.com/p/32/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87
 15. http://seopardaz.niloblog.com/p/30/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86
 16. http://seopardaz.niloblog.com/p/28/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
 17. http://seo55.avablog.ir/post/28/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C+%28%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%29+
 18. http://seo55.avablog.ir/post/36/+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87+%D9%88+%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F+
 19. http://seo55.avablog.ir/post/34/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85+%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C+%D9%88+%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
 20. http://seo55.avablog.ir/post/32/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۲ فروردين ۱۴۰۰ساعت: ۰۷:۴۷:۲۵ توسط:صمن موضوع:

انواع پمپ هاي وكيوم روغن و پمپ هاي وكيوم فروشگاه آنلاين شو

انواع پمپ هاي وكيوم روغن و پمپ هاي وكيوم فروشگاه آنلاين شو

 

پمپ وكيوم پمپي است كه مي تواند در سيستم خاصي وكيوم proper مناسبي ايجاد كند. پمپ وكيوم بايد روغني و آبي باشد.

 

اين پمپ باعث مي شود كه مولكول هاي گاز از كيست خارج شوند.

 

اگر اختلاف فشار صحيحي بين دو نقطه در حالت وجود داشته باشد ، مولكول هاي گاز حركت مي كنند. در منطقه اي كه تعداد مولكول ها كمتر است ، منطقه فشار كم به عنوان منطقه فشار بالا در نظر گرفته مي شود .

 

به طور كلي انواع پمپ هاي وكيوم وجود دارد كه براي مكش گازها استفاده مي شود.

 

 

به طور كلي ، پمپ هاي وكيوم  آنلاين شو به دو دسته تقسيم مي شوند:

 

دسته اول پمپ هاي وكيوم هستند كه توسط گازها خارج مي شوند و باعث جابجايي مثبت مي شوند. دسته دوم از طريق مولكول هاي ذرت و گاز متراكم مي شوند.

 

پمپ وكيوم نيز به دو قسمت پمپ انتقال و پمپ گيرنده تقسيم مي شود كه به آن دام نيز گفته مي شود.

 

به خاطر داشته باشيد كه پمپ هاي سينتيك و محرك در ليست پمپ هاي انتقال هستند. اين فرآيند باعث مي شود كه گاز از داخل پمپ و به بيرون منتقل شود.

اين پمپ ها از آب يا هر مايع سازگار با فرايند جاروبرقي استفاده مي كنند تا داراي خواص فشار بخار مناسب باشند. اين پمپ ها از پروانه يا تيغه استفاده مي كنند و به طور كلي شامل چرخش حلقه مايع هستند. به طور كلي ، اين فرايند وظيفه وكيومing سازي را نيز به درستي انجام مي دهد

 

اين پمپ وكيوم آب در صنايع بزرگي مانند پالايشگاه ها مورد استفاده قرار مي گيرد و به طور كلي هزينه تعمير اين پمپ ها كم است و از كارايي و دوام بالايي برخوردار است.

 

 

اين به طور كلي توسط يك جز component مكانيكي خاص كه اغلب در حال چرخش است ارزيابي مي شود. اين چرخش باعث تسريع مولكول هاي گاز و ايجاد يك منطقه كم فشار مي شود.

 

هنگامي كه سطح ، كه به آن وكيوم known نيز مي گويند ، به سهميه مي رسد ، يك مخزن بسته و جدا شده بزرگ با يك شير وكيوم is وجود دارد ، كه هرگونه تبادل گاز بين ظرف و پمپ توسط شير را متوقف مي كند.

 

نوع ديگر پمپ وكيوم پمپ گيرنده ، پمپ گيرنده پمپ مكش ناميده مي شود كه در حالت تخليه مخزن است. اين پمپ ها از طريق جذب ، مولكول هاي گاز را از بين مي برند ، اما در اين زمينه از چگالش نيز استفاده مي شود.

 

در صورت تماس مولكول هاي گاز ورودي با سطح سرد پمپ ، گاز در حالت فشرده قرار مي گيرد و اين فرآيند باعث مي شود تا به صورت مايع خارج شود.

 

پمپ وكيوم آنلاين شو

 

نام ديگري كه به پمپ وكيوم given داده مي شود در گردش است.اين پمپ ها داراي چرخش مثبت هستند و مانند پمپ دوار يا دوار كار مي كنند.كار اين پمپ ها ايجاد وكيوم to و حذف مولكول هاي مورد نظر است.در واقع وظيفه ايجاد وكيوم در اين پمپ ها از طريق آب تأمين مي شود. اگر به عملكرد اين پمپ ها توجه كنيم مشخص است كه پمپ هاي آب گاهي مانند كمپرسورهاي گاز عمل مي كنند.

 

در واقع دستگاهي كه مي تواند اين اختلاف فشار را بين دو نقطه ايجاد كند پمپ وكيوم است.

پمپ وكيوم مدل VALUE VE-115

پمپ وكيوم مدل VALUE VE-125

 

 

 

انواع پمپ وكيومvalue قابل سفارش در فروشگاه آنلاين شو:

پمپ وكيوم VALUE مدل VE135N

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ فروردين ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۵۳:۱۱ توسط:صمن موضوع:

كنترل دسترسي يكپارچه راهكاري بيش از امنيت

كنترل دسترسي يكپارچه راهكاري بيش از امنيت

امروز سوال بزرگي كه پيش روي مشاغل قرار دارد اين است كه مشاغل مختلف چگونه مي توانند از داده هايي كه در اختيار دارند حفاظت و همچنين از اين داده ها در جهت ارزش آفريني جديد استفاده كنند. استفاده از فناوري هاي نوظهوري مانند تكنولوژي هاي مبتني بر فضاهاي ابري، تجزيه و تحليل پيش بيني و هوش مصنوعي از جمله موضوعاتي است كه مي تواند روش هاي جديد ارزش آفرين براي يك شركت به حساب آيد.

در اين ميان برخي از داده ها در برخي از صنايع بهتر از ديگر بخش ها مورد استفاده قرار مي گيرد: براي مثال خدمات مالي سريعاً مزاياي رقابتي در بهره برداري از فناوري و در جهت بهبود خدمات به مشتري، تشخيص تقلب و بهبود ارزيابي ريسك را تشخيص دادند. در دنياي امنيت فيزيكي، ما تازه شروع به درك پتانسيل داده هايي مي كنيم كه سيستم هاي ما به عنوان بخشي از عملكرد اصلي خود جمع مي كنند بنابراين نسبت به خدمات مالي ما تازه در ابتداي مسير اين تكنولوژي قرار داريم.

اجزاي كنترل دسترسي چيست؟

به صورت كلي كنترل دسترسي يكپارچه به معناي محدودسازي يا ارائه حداقل دسترسي به منابع ورودي به يك سيستم است. به همين علت تمامي سيستم‌هاي كنترل دسترسي چه فيزيكي و چه منطقي، داراي اجزاي شش گانه به شرح زير هستند:

 • احراز هويت (Authentication): به فرايند بررسي ادعاي كاربر پيرامون اطلاعات هويتي كه وي ارائه كرده است، احراز هويت گفته مي شود. اين فرايند شامل اعتبار سنجي مستندات هويتي مانند كارت شناسايي، گواهي ديجيتالي بر روي يك صفحه وب، يا اطلاعات ورود (Login) با استفاده از داده هاي از پيش ذخيره شده است.
 • ارائه مجوز (Authorization): فرايندي است كه در طي آن ميزان و حق دسترسي يا امتيازات تعيين مي شود. به عنوان مثال كاربران منابع انساني به صورت معمول حق دسترسي به اطلاعات تحصيلي كارمندان دارند. اين سياست به عنوان يك قانون كنترل دسترسي در ساختارهاي كنترل دسترسي كامپيوتري ايجاد شده است.
 • دسترسي (Access): استفاده از منابع  توسط شخص يا كامپيوتر، پس از تصديق احراز هويت و اعمال حق دسترسي، فرايندي است كه به آن دسترسي يا Accessگويند.
 • مديريت (Manage): مديريت سيستم‌هاي كنترل دسترسي شامل مواردي مانند ايجاد يا حذف كردن قوانين احراز هويت يا سطح دسترسي كاربران يا سيستم‌ها و همچنين معرفي كاربران و Directory كه اطلاعات آن‌ها در آن قرار دارد، بخشي از مديريت سيستم‌هاي كنترل دسترسي است. به عنوان مثال پلتفرم Identity Service Engine شركت سيسكو (Cisco) امكان اتصال به Directory‌هاي مختلفي مانند Active Directory ، LDAP سرور و يا سرويس‌هاي رايانش ابري (Cloud) را دارد، كه اين موارد نياز به مديريت خواهند داشت.
 • حسابرسي (Accounting): بخشي از سيستم كنترل دسترسي است كه وظيفه آن رخداد نگاري از تلاش ها براي احراز هويت ها و اعمال دسترسي ها و همچنين ذخيره اين رخدادها است. رخدادنگاري صحيح از موارد بسيار مهم در بحث امنيت شبكه و امنيت اطلاعات است.
 • آزمون (Audit): بيشتر به بخشي از كنترل دسترسي يكپارچه گفته مي شود كه وظيفه بررسي دسترسي ها و اعمال حداقل دسترسي به كاربران را دارد، گفته مي شود. در طول زمان كاربران با تغيير نقش در سازمان روبرو هستند كه اين تغيير نقش، سبب تغيير سطح دسترسي آن ها نيز مي شود. آزمون قوانين سطح دسترسي به صورت دوره اي سبب مي شود كه خطر و ريسك امنيت شبكه و امنيت اطلاعات كاهش يابد. قيمت دوربين مداربسته

عملكرد سيستم كنترل دسترسي (Access Control) به چه صورت است؟

سيستم كنترل دسترسي (Access Control) را مي­‌توان به دو بخش زير جهت بهبود امنيت فيزيكي و امنيت سايبري تقسيم كرد:

 • كنترل دسترسي فيزيكي: به محدودسازي دسترسي‌ها به دارايي‌­ها و محيط‌­هاي فيزيكي مانند اتاق‌­ها و ساختمان‌ها اشاره دارد كه استفاده از كارت­ يا اثر انگشت و در موارد سنتي كليد، جهت باز كردن درب‌ها يكي از مثال‌هاي اين بخش است.
 • كنترل دسترسي منطقي: به محدودسازي دسترسي­ به كامپيوترها، شبكه، فايل‌ها، و ديگر داده‌­هاي حساس اشاره دارد. به عنوان مثال امكان دسترسي به شبكه با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور امكان‌پذير باشد. هايك ويژن   

به عنوان مثال يك شبكه تجاري مي‌تواند يك سيستم الكترونيكي كنترل دسترسي يكپارچه را كه توانايي كنترل درب‌هاي ورودي را دارد، جهت محافظت از مركز داده (Datacenter) خود راه اندازي كند. اين سيستم ميزان دسترسي كاربران را مشخص مي‌كند و همچنين اطلاعات تعداد دفعات ورود كاربران احراز هويت شده را نيز ذخيره مي‌كند. اين امر امكان گزارش‌دهي از ورودهاي مجاز و تلاش‌ها براي ورودهاي غيرمجاز را فراهم مي سازد. همچنين اين سيستم كنترل دسترسي (Access Control) مي‌تواند محدوديت‌هايي را جهت ورود به اتاق‌ها يا ساختمان‌ها نيز اعمال كند و در صورت مشاهده‌ي تلاش براي ورود غيرمجاز، مي‌تواند مواردي مانند ايجاد صداي بوق خطر، ارسال پيام كوتاه و فرايندهاي قفل كردن درب‌هاي ديگر را جهت مسدودسازي مسير خروج فرد غيرمجاز انجام دهد.
اين سيستم تصديق و احراز هويت، كاربران را براساس نام كاربري، كارت‌هاي ورود، اطلاعات بيومتريك (Biometric) يا Personal Identification Number (PIN) بررسي و در صورت تاييد هويت و هم‌خواني با سياست‌هاي دسترسي، اجازه ورود را به كاربر مي‌دهد.
از ديگر راهكارهاي كنترل دسترسي، سيستم‌هاي احراز هويت چندگانه (Multi factor Authentication) است. به عنوان مثال در سيستم‌هاي امنيتي دفاع در عمق (Defense In Depth)، كاربر جهت ورود مي‌بايست داراي شرايط زير باشد:

 • چيزي را بداند – مانند نام كاربري (Username)
 • چيزي باشد – اطلاعات بيومتريك (Biometric) مانند اثر انگشت يا قرنيه چشم
 • چيزي را داشته باشد – كد يا كلمه عبور ايجاد شده كه از طريق تلفن هوشمند، نرم افزار يا توكن ارسال مي‌شود.(Two Factor Authentication)

بيشتر بخوانيد:   نصب دوربين مدار بسته

 مزاياي “كنترل دسترسي جامع

اولين چيزي كه بايد جستجو شود اين است كه چگونه مي توان از چندين منبع داده براي بهبود عملكردهاي امنيت فيزيكي استفاده كرد. آنچه بسياري از مشاغل هنوز درك نكرده اند اين است كه بسياري از فن آوري هاي نوظهور وقتي از چندين منبع داده استفاده مي كنند عملكرد بهتري از خود نشان مي دهند. به عنوان مثال ، در امنيت فيزيكي، ما از بحث در مورد كنترل دسترسي دوربين مداربسته  به عنوان توابع ساليد، خروجي هايي توليد مي كنيم كه به سيستم عامل هايي كه اطلاعات را براي تجزيه و تحليل از هر منبع تركيب مي كنند و الگوريتم هاي يادگيري ماشين، اجازه مي دهند يك بينش هوشمند به كسب و كارها ارائه دهند.

كنترل دسترسي جامع” يا كنترل دسترسي يكپارچه فقط به تصاوير يا مديريت ساختمان نگاه نمي كند، بلكه به طور همزمان به مديريت ساختمان، پايگاه داده منابع انساني و اطلاعات زمان بندي شده نيز مربوط مي شود.

البته اولين چيزي كه بايد جستجو شود اين است كه چگونه مي توان از چندين منبع داده براي بهبود عملكردهاي امنيتي فيزيكي استفاده كرد. به عنوان مثال ، با تركيب داده هاي كنترل دسترسي سنتي ( مانند زماني كه از كارت هاي پرسنلي استفاده مي شود) با يك سيستم پردازش ويدئو با قابليت شناسايي چهره، (عامل دوم احراز هويت بدون نياز به نصب سنسورهاي بيومتريك جداگانه است) امنيت بيشتري براي سيستم ها فراهم مي شود. دوربين هاي مدار بسته از قبل در بيشتر مناطق حساس مستقر شده اند، بنابراين اگر كارتي براساس سوابق منابع انساني با كاربر مطابقت نداشته باشد، به سرعت هشدارهاي لازم داده مي شود. به همين ترتيب، اگر از كارت دسترسي توسط كارمندي كه طبق سوابق منابع انساني در تعطيلات است، استفاده شود ، مي توان از داده هاي ويديويي براي اطمينان از هويت فرد و سرقت نشدن كارت استفاده كرد. تي وي تي 

اين پيشرفت در كنترل دسترسي يكپارچه به عنوان يك سرويس نوين  و ديجيتالي شدن يك عملكرد حياتي براي ارتقا سيستم هاي نظارتي به حساب مي آيند. موضوع ديگر مقرون به صرفه بودن روش هاي نوين است. روش هايي كه در آن سيستم عامل هاي محاسباتي مبتني بر ابر براي تجزيه و تحليل امنيتي از اطلاعات دوربين هاي متصل به  IP استفاده مي كنند.  قابليت هايي مانند مورد ذكر شده باعث مي شود چنين سيستم هايي بسيار مقرون به صرفه تر، قابل دسترس تر و مديريت آنها آسان تر از برنامه هاي سنتي سرورهاي داخلي باشد. تجهيزات دوربين مداربسته

با راه اندازي اين سيستم، تنها سيستم هاي سخت افزاري كنترل دسترسي در شرايط اوليه مستقر مي شوند در حالي كه داده هاي نرم افزار و كنترل دسترسي يكپارچه به يك مكان از راه دور منتقل مي شوند و به عنوان يك سرويس به كاربران با اشتراك ماهيانه ارائه مي شوند. مزاياي چنين ترتيبي فراوان است اما مهمترين مزيت چنين سيستمي جلوگيري از سرمايه گذاري هاي كلان، انعطاف پذيري بيشتر براي بالا بردن امنيت سايبري و بروزرساني نرم افزارها به فروشنده است.

پيگيري حركت كارمندان

در بسياري از نقاط جهان داده هاي دوربين هاي مداربسته براي رديابي حركت مشتريان در فروشگاه هاي خرده فروشي استفاده شده است. اين موضوع به مديران كمك مي كند تا در بهينه سازي نمايشگرها و موقعيت عملكرد تيم خود به روشني تصميم گيري كنند. از همين فناوري مي توان براي چگونگي حركت كارمندان در فضاي كار نيز استفاده كرد. همچنين از اين فناوري درمورد اينكه با جابجايي مبلمان يا اينكه چه تعداد ميز بايد تهيه كرد، مي توان بهره جست.

 1. http://seopardaz.niloblog.com/p/31/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
 2. http://seopardaz.niloblog.com/p/29/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
 3. http://seo55.avablog.ir/post/29/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
 4. http://seo55.avablog.ir/post/35/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
 5. http://seo55.avablog.ir/post/33/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
 6. http://seo55.avablog.ir/post/31/+%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF
 7. https://seo7.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87/
 8. https://seo7.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/
 9. https://seo7.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
 10. https://seo7.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
 11. https://seowebdesign.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/
 12. https://seowebdesign.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
 13. https://seowebdesign.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
 14. https://seowebdesign.farsiblog.com/1399/11/05/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87/
 15. http://seo1.blogtez.com/post36.php
 16. http://seo1.blogtez.com/post34.php
 17. http://seo1.blogtez.com/post32.php
 18. http://seo1.blogtez.com/post30.php
 19. http://seo747.rozblog.com/post/38
 20. http://seo747.rozblog.com/post/34

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۵:۴۷:۳۸ توسط:صمن موضوع:

ISO 9001 يك استاندارد مديريت كيفيت

 

ISO 9001 يك استاندارد مديريت كيفيت است. اين براي همه سازمانها صرف نظر از اندازه آن‌ها يا آنچه كه انجام مي‌دهند اعمال مي‌شود. اين مي‌تواند به سازمانهاي توليد و خدمات كمك كند تا استانداردهاي كيفي را كه در سراسر جهان شناخته‌شده و مورد احترام است ، بدست آورند.

 

خط مشي كيفيت بيانيه‌اي رسمي از مديريت است كه با طرح تجاري ، بازاريابي و نيازهاي مشتري ارتباط نزديك دارد. خط مشي كيفيت در همه سطوح و توسط همه كارمندان قابل درك و دنبال است. به هر كارمندي اهداف قابل اندازه گيري داده مي‌شود تا در جهت رسيدن به آن تلاش كند.

 

تصميمات مربوط به سيستم كيفيت بر اساس داده‌هاي ثبت شده گرفته مي‌شود و سيستم مرتباً ازنظر انطباق و اثربخشي كنترل و ارزيابي مي‌شود.

 

سوابق بايد چگونگي و محل پردازش مواد اوليه و محصولات را نشان دهند تا بتوان محصولات و مشكلات را از طريق منبع جستجو كرد.

 

شما بايد نيازهاي مشتري را تعريف كنيد و سيستم‌هايي براي برقراري ارتباط با مشتريان در مورد اطلاعات محصول ، سؤالات ، قراردادها ، سفارشات ، نظرات و شكايات ايجاد كنيد.

 

هنگام توليد محصولات جديد ، بايد مراحل توليد را با آزمايش مناسب در هر مرحله برنامه ريزي كنيد. شما بايد تست و مستند كنيد كه آيا اين محصول الزامات طراحي ، الزامات نظارتي و نيازهاي كاربر را برآورده مي‌كند.

 

شما بايد مرتباً از طريق مميزي‌ها و جلسات داخلي عملكرد را مرور كنيد. مشخص كنيد آيا سيستم كيفيت كار مي‌كند و چه پيشرفت‌هايي مي‌تواند انجام شود. با مشكلات گذشته و مشكلات بالقوه كنار بياييد. اين فعاليتها و تصميمات حاصل را ثبت كرده و اثربخشي آن‌ها را كنترل كنيد (توجه داشته باشيد: براي مميزي‌هاي داخلي به روش مستند نياز داريد).

 

براي رسيدگي به ناسازگاري واقعي و بالقوه (مسائل تأمين كننده يا مشتري يا مسائل داخلي) به روشهاي مستند نياز داريد. اطمينان حاصل كنيد كه هيچ كس از محصول بد استفاده نمي‌كند ، تعيين اينكه با محصول بد چه كاري بايد انجام شود ، با دليل اصلي مشكل برخورد كرده و سوابق را براي استفاده به‌عنوان ابزاري براي بهبود سيستم ثبت كرده است.

نسخه‌اي از استاندارد ISO 9001: 2015 را خريداري كنيد

اگر قبلاً اين كار را نكرده‌ايد ، توصيه مي‌كنيم با خريد پيش نويس نسخه يا بازنگري‌هاي نهايي استاندارد ، هم اكنون آماده شويد.

به‌طور گسترده‌اي شناخته‌شده است كه مديريت كيفيت مناسب ، تجارت را بهبود مي‌بخشد ، كه اغلب تأثير مثبتي بر سرمايه گذاري ، سهم بازار ، رشد فروش ، حاشيه فروش ، مزيت رقابتي و جلوگيري از طرح دعوا دارد. به گفته ويد و بارنز ، اصول كيفيت در ISO 9001: 2015 نيز صحيح است ، كه اظهار داشتند: "دستورالعمل‌هاي ISO 9000 مدل جامعي از دستگاه‌هاي مديريت كيفيت را ارائه مي‌دهند كه مي‌تواند باعث شود هر شركتي كه ISO را اجرا مي‌كند ، اغلب مزاياي زير را بدست آورد:

 

يك روند كارآمدتر و موثرتر ايجاد كنيد

افزايش رضايت و حفظ مشتري

كاهش مميزي‌ها

ارتقا Marketing بازاريابي

انگيزه ، آگاهي و روحيه كارمندان را بهبود ببخشيد

تجارت بين‌المللي را ارتقا دهيد

سود افزايش مي‌يابد

كاهش ضايعات و افزايش بهره وري

https://telegra.ph/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-03-03


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۱۲:۰۸:۲۸ توسط:صمن موضوع:

انواع لنت ترمز كدامند و تفاوت اصلي آنها چيست؟

انواع لنت ترمز به طور كلّي به چند دسته­ ي مختلف تقسيم مي­شوند. اين لنت­ها از نظر تكنولوژي استفاده شده براي ساخت با يكديگر متفاوت هستند. همچنين، انواع مختلف لنت ترمز تفاوت­هايي را در موادّ اوّليّه­ي مصرف شده براي ساخت لنت ترمز و ميزان عمر مفيد لنت ترمز با يكديگر دارند. در اين مقاله قصد داريم تا شما را با انواع لنت ترمز و كاربرد­هاي آن­ها آشنا كنيم.

ترمزهاي سراميكي

ترمز­هاي سراميكي يك از انواع لنت ترمز محسوب مي­شوند

لنت ترمز چيست و انواع لنت ترمز چه تفاوت­هايي با يكديگر دارند؟

پيش از وارد شدن به مبحث انواع لنت ترمز لازم است تا با اين قطعه از خودرو آشنا شويد. لنت ترمز وظيفه­ي ايجاد اصطكاك در سيستم ترمز اتومبيل را بر عهده دارد و از اين طريق به كنترل سرعت اتومبيل و يا متوقّف كردن آن كمك مي­كند. لنت­هاي ترمز معمولاً از موادّي با ضريب اصطكاك بالا ساخته مي­شوند تا بتوانند وظيفه­ي خود را به درستي انجام دهند. همچنين، جنس ترمز اتومبيل بايد به گونه­اي باشد تا در دماهاي بالا دچار خوردگي و اصطلاك نشود و بايد بتواند در تمامي‌بازه­هاي دمايي وظيفه­ي خود را به درستي انجام دهد. اصطكاك ايجاد شده در انواع مختلف لنت ترمز بين لنت ترمز و ديسك و يا كاسه­ي ترمز ايجاد مي­شود و عمل ترمز گرفتن موجب سايش و ايجاد اصطكاك بين اين دو قطعه مي­گردد. در گذشته انواع لنت ترمز را با استفاده از موادّي همچون آزبست توليد مي­كردند.

صنعت توليد لنت­هاي ترمز براي ساليان طولاني از اين مادّه براي ساخت انواع لنت ترمز استفاده مي­كرد تا اين­كه دانشمندان كشف كردند كه استفاده از آزبست در ساخت لنت ترمز موجب ابتلاي انسان به سرطان­هاي مختلف از جمله سرطان ريه مي­شود و پس از ممنوعيت استفاده از اين مادّه در ساخت انواع مختلف لنت ترمز، موادّ ديگري جايگزين آن شدند تا از بروز اين مشكل جلوگيري كنند. معمولاً موادّ به كار رفته در ساخت انواع لنت ترمز بر اساس موقعيّت­هاي مختلف انتخاب مي­شوند و اين مسئله به شرايطي همچون : نوع كاركرد خودرو و نيازمند بودن به استفاده از ترمز در موقعيّت­هاي مختلف وابسته است. به طور كلّي، انواع لنت ترمز بر اساس موادّ به كار رفته در ساخت آن­ها به ? دسته­ ي كلّي ارگانيكي، سراميكي و نيمه فلزّي دسته بندي مي­شوند. در اين مقاله قصد داريم تا اين موارد را به شما عزيزان معرّفي كنيم.

لنت ترمز سراميكي

ترمز­هاي سراميكي بالا­ترين قيمت را در ميان انواع لنت ترمز به خود اختصاص داده­اند

 

انواع لنت ترمز كدامند؟

لنت ترمز ارگانيك:

منظور از لنت ترمز ارگانيك همان لنت­هاي ترمز بدون آزبست هستند كه از موادّي به غير از آزبست در ساخت آن­ها استفاده مي­شود. اين دسته از انواع لنت ترمز به دليل موادّ استفاده شده در ساخت آن­ها صداي كمي‌را در حين استفاده توليد مي­نمايند. اين گروه از انواع لنت­ ترمز به دليل جنس خاصّ خود در دما­هاي پايين عملكرد بهتري را از خود نشان مي­دهند و ممكن است كه در دما­هاي بالا دچار آسيب شوند. يكي از معايب اين گونه از ترمزها اين است كه ممكن است در دما­هاي بالا بوي بدي را از خود آزاد كند كه اين امر اصلاً خوش آيند به نظر نمي­رسد. به طور كلّي، انتخاب اين نوع لنت­ها از ميان انواع لنت ترمز در مواقعي كه نياز به استفاده­ي مداوم از ترمز را داريد توصيه نمي­گردد. زيرا استفاده از ترمز موجب داغ شدن لنت­ها مي­شود و در اين صورت ممكن است كه ترمز بعد از گذشت مدّتي ديگر كارايي لازم را نداشته باشد و راننده را در مواقع ضروري با مشكل مواجه كند.

لنت ترمز سراميكي:

اين نوع از انواع مختلف لنت ترمز مزيّت­هاي لنت­هاي ترمز ارگانيك همچون بي صدا بودن را دارا مي­باشد ولي در عين حال معايب آن دسته از لنت­ها را دارا نيست. انتخاب اين نوع از لنت ترمز از ميان انواع لنت ترمز به شما اين امكان را مي­دهد كه در شرايط جوّي و آب و هوايي مختلف بهترين عملكرد را از آن­ها مشاهده كنيد. همچنين، عواملي همچون تغييرات دمايي و استفاده­ي مداوم از ترمز بر روي كيفيّت اين دسته از لنت­ها نسبت به انواع ديگر لنت ترمز تأثير كم­تري دارد و شما مي­توانيد با اطمينان بيشتري اين نوع از لنت را از ميان انواع مختلف لنت ترمز انتخاب كنيد. تنها ايرادي كه اين دسته از لنت­ها دارا مي­با­شند اين مورد است كه اين لنت­ها بالاترين قيمت را از ميان انواع لنت ترمز دارا مي­باشند و همين امر باعث شده است تا استفاده از آن­ها محدود گردد. امروزه از تركيبات مختلفي در كنار سراميك براي ساخت انواع لنت ترمز سراميكي استفاده مي­شود تا علاوه بر كاهش قيمت اين نوع از لنت­ها، كيفيّت عملكردي آن­ها را نيز بالا­تر ببرند.

لنت ترمز تيگران

در ساخت ترمز­هاي نيمه فلزّي از فلزّات مختلف در كنار موادّ ديگري براي ساخت اين ترمز­ها استفاده شده است

لنت­هاي نيمه فلزّي:

اين نوع از لنت­ها از نظر كاركرد، ايجاد صدا و ميزان سايش در رده­ي مياني انواع لنت ترمز قرار دارند و مي­توانند تا خريداران خود را از نظر ويژگي­هاي ذكر شده راضي نگاه دارند. قيمت اين گونه از لنت­ها پايين­تر از لنت­هاي سراميكي مي­باشد و همين امر موجب گشته است تا استفاده از آن­ها بيشتر از ديگر انواع لنت ترمز باشد. البتّه بد نيست بدانيد كه لنت­هاي نيمه فلزّي نسبت به انواع لنت ترمز ارگانيك از قيمت بالا­تري برخوردارند كه اين بالا بودن قيمت به دليل كيفيّت بالاي اين لنت­هاي ترمز مي­باشد. لازم به ذكر است كه انواع ديگري از لنت­هاي ترمز همچون لنت­هاي ترمز كم فلز و زينتري نيز وجود دارند كه از نظر كاربرد و ميزان استفاده در رتبه­هاي بعدي نسبت به موارد گفته شده قرار دارند و در حال حاضر استفاده از اين ? مورد بيشتر از موارد ديگر است.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۴۹:۵۱ توسط:صمن موضوع:

رويكرد مناسب به فناوري هاي ابري

رويكرد مناسب به فناوري هاي ابري

تغيير به سيستم هاي مبتني بر ابر ، شهرهاي هوشمند را قادر مي سازد تا وابستگي به اتصال فيبر نوري را نيز از بين ببرند و از گزينه هاي مختلف اتصال به اينترنت و بي سيم استفاده كنند. اين موضوع مي تواند هزينه هاي توسعه زيرساخت هاي ارتباطات را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد.

بنابراين شهرهاي هوشمند بايد در سالهاي آينده نه تنها پاسخگوي نيازهاي روز باشند بلكه بايد به شدت آينده نگرانه عمل كنند چرا كه در غير اين صورت مسئولان يكي از جنبه هاي اصلي يك شهر واقعاً هوشمند را از دست مي دهند. به همين دليل طراحان سيستم ها براي شهرهاي هوشمند بايد پايه هاي فناوري را هم اكنون به شكلي توسعه دهند  كه در آينده بتوانند به راحتي با پشتيباني از زيرساخت هاي جديد سازگار شوندايمني شهر هوشمند بدون استفاده از فناوري هاي ابري بي معني است و شما نمي توانيد از يك شهر هوشمند نام ببريد اما از تكنولوژي هاي نوين ابري در اين شهرها استفاده نكرده باشيد.

بيشتر بخوانيد:   هايك ويژن    نصب دوربين مدار بسته   

 

معماري سيستم باز براي ايمني شهر هوشمند
 

يك معماري سيستم باز براي شهرهاي هوشمند براي ارتقا فعاليت هايشان حياتي است. به عنوان مثال ، اين موضوع مي تواند شامل انتخاب يك برنامه واقعي ابر باشد كه مي تواند از دستگاه هاي محلي تحت مديريت ابر پشتيباني كند و مديريت آنها را به صورت خودكار انجام دهد. همچنين يك معماري سيستم باز براي شهرهاي هوشمند بسيار مهم خواهد بود تا بتوانند گستره عمليات خود را افزايش دهند و خدمات اضافي ارزش افزوده را به شهروندان به راحتي هر چه بيشتر ارائه دهند زيرا در سال هاي آينده  قابليت هاي بيشتري مبتني بر نيازهاي جامعه بوجود مي آيد.

نكته مهم در زمان امروز اين است كه پيشرفت در فناوري هاي ابري و اينترنت اشيا به حدي سريع است كه  مقامات شهري در حال حاضر گزينه هاي زيادي براي توسعه شهرهاي هوشمند خود بيش از هر زمان ديگري دارند.

نكته پاياني اين است كه اگرچه پياده سازي سيستم هاي مبتني بر ابر به سرمايه گذاري هاي گاها زيادي نياز دارد، اما با طراحي ويژگي هاي ايمني جديد، هزينه ها و چالش هاي كمتري در گذر زمان به سيستم مديريت يك شهر تحميل مي شود.

بهترين برند هاي دوربين مداربسته مانند تي وي تي  و  قيمت دوربين مداربسته  از شركت مهرتجارت بخواهيد.

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۷ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۳۰:۱۱ توسط:صمن موضوع:

نرم شدن آب مغناطيسي و كنترل مقياس

مغناطيس براي اكثر مردم يك پديده مرموز است و حتي بسياري از ما كه چندين دوره فيزيك را در دانشگاه گذرانده ايم اغلب احساس نمي كنيم كه واقعاً آن را "درك" مي كنيم. در قرن نوزدهم ،  كلاهبرداران با ارائه محصولات مغناطيسي فريبنده براي درمان همه چيز از طاسي گرفته تا ناتواني جنسي ، از عدم آگاهي مردم از مغناطيس بهره بردند و امروزه تعداد بيشتري از معجزات جادويي در اينترنت در حال گسترش است.

 

هدف اين مطلب  بررسي صحت علمي ادعاهاي محصولات مغناطيسي ، به ويژه محصولات مرتبط با آب ، براي كمك به مقابله با برخي از هياهوي فروش گسترده در اين منطقه است و به آن نام بدي داده است. بسياري از اين گفته ها به اصول علمي گفته مي شود كه غالباً نادرست بيان مي شوند يا صرفاً نادرست بيان مي شوند ، اما ممكن است كساني كه تسلط كافي بر شيمي و فيزيك ندارند به اين ترتيب شناخته نشوند. ما اميدواريم كه اين اطلاعات به مصرف كنندگان كمك كند تا در مورد اعتبار اين محصولات آگاهانه تصميم بگيرند.

نرم شدن آب مغناطيسي و كنترل مقياس

سابقه طولاني در ترويج آهن ربا براي كاهش "سختي" آبهاي معدني و به ويژه كنترل رسوب مقياس در كتري ها ، سيستم هاي لوله كشي ، اواپراتورها و ديگهاي بخار وجود دارد. اكنون طيف گسترده اي از دستگاه ها در بازار وجود دارند كه ادعا مي كنند رسوبات مقياس را كاهش مي دهند و برخي نيز ادعا مي كنند كه آب را "نرم" مي كنند. دستگاه هاي قبلي بيشتر از آهن ربا دائمي استفاده مي كردند ، اما اكنون بسياري از آنها از ميدان هاي مغناطيسي يا الكترواستاتيك متناوب استفاده مي كنند. ميدان مغناطيسي در مقطعي لوله را احاطه كرده و از هر طرف به آن نفوذ مي كند. بديهي است كه اين امر استفاده از آن را به لوله هاي رنگي مانند مس يا پلاستيك محدود مي كند.

 

اگرچه محصولات تصفيه آب مغناطيسي (MWT) از دهه 1930 رواج داشته اند ، اما در جامعه مهندسي چندان مورد توجه قرار نگرفته اند و سوال در مورد موثر بودن يا نبودن آنها هنوز باز است. بازاريابي گسترده محصولات MWT براي مصرف كنندگان از طريق اينترنت براي حل اين مشكل كار زيادي نكرده است.

چه بايد كرد

هدف از MWT البته جلوگيري از رسوب مقياس است. اينكه آيا مي تواند آب را به معناي از بين بردن يون هاي كلسيم و عناصر مشابهي كه تشكيل صابون مي دهند و در اثر تبخير رسوب مي كنند ، "نرم" كند.

 

بيشتر توصيفات MWT ادعا نمي كند كه يونهاي سختي را از آب خارج مي كند (همانطور كه نرم كننده هاي تبادل يوني معمولي اين كار را مي كنند). غالباً ، ذرات جامد سنگ آهك جامد به شكل سطحي مانند پوسته پوسته شده و يا بصورت ذرات كوچك در خود آب رسوب مي كنند ، به جاي اينكه روي سطوح فلزي قرار گيرند. در هر دو مورد ، مواد رسوب شده همراه با آب حمل مي شوند.

 

اما من با اين توضيح دو مشكل مي بينم:

 

در صورت رسوب ذرات ، مشاهده آنها يا با جمع آوري مستقيم در يك فيلتر ريز متخلخل و يا غيرمستقيم با روشهاي پراكندگي نور (نفتا) امكان پذير است ، اما گزارش آشكاري از اين مورد وجود ندارد.

علاوه بر اين ، پس از حذف ذرات پوسته پوسته ، آب بايد حداقل حاوي ميزان اشباع يون سختي باشد ، به طوري كه آب به هيچ وجه "نرم" تلقي نمي شود. مي توان انتظار داشت كه يونهاي فلزي هنوز مدفوع با صابون تشكيل دهند و با تبخير آب يا جوشيدن كدو سبز و غيره ، هنوز هم مي توانند مقياس ايجاد كنند.

ادعاي رايج ديگر اين است كه MWT باعث رسوب كربنات كلسيم به صورت آراگونيت مي شود ، يك تغيير كريستالي CaCO3 كه نسبت به ساختار بسيار متداول كلسيت كمي پايدارتر (و محلول تر) است. برخي از شواهد در اين باره در ادبيات گزارش شده است [[]. اما مشخص نيست كه خصوصيات فيزيكي آراگونيت با كلسيت بسيار متفاوت است.

 

آهن ربا دائمي و ميدان هاي الكترومغناطيسي متناوب

بيشتر دستگاه هاي آهنرباي دائمي از توالي آهن ربا استفاده مي كنند تا آب به طور متناوب از مناطق مغناطيسي و غير مغناطيسي عبور كند. اين احتمالاً براساس آزمايشات كروننبرگ (نگاه كنيد به زير) ، كه دريافت كه دنباله اي از آهن ربا كارايي بيشتري دارد. همانطور كه در سمت راست نشان داده شده است ، دستگاه هاي AC احتمالاً اين اثر را با يك سيم پيچ تكثير مي كنند. بيشتر آنها از فركانس در منطقه 100-1000 هرتز استفاده مي كنند. برخي سيم پيچ ها را به جاي امواج سينوسي با امواج مربعي تحريك مي كنند با اين اميد كه از تعداد زيادي از اجزاي فركانس ايجاد شده ، بعضي از آنها از ساير كارآمدتر باشند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ اسفند ۱۳۹۹ساعت: ۰۸:۲۵:۲۰ توسط:صمن موضوع:

دانشگاه پاولوف اولين دانشگاه دولتي پزشكي سن پترزبورگ

دانشگاه پاولوف اولين دانشگاه دولتي پزشكي سن پترزبورگ

امروز ميخواهيم نگاهي به يكي از بهترين دانشگاه هاي روسيه در زمينه تحصيلات عاليه داشته باشيم يعني دانشگاه پاولوف روسيه . اين دانشگاه كه در ماه سپتامبر سال 1897 تاسيس شده است، يك موسسه وقف شده براي تحصيلات عاليه عمومي ميباشد كه واقع شده در محيط شهري كلان شهر بزرگ سن پترزبورگ ( كه حدود پنج ميليون نفر جمعيت دارد) است.

اين دانشگاه يك سنت قديمي و پر افتخار در تربيت دانشجويان روسي و بين المللي دارد. بيش تر از 35000 فيزيك دان از اين  دانشگاه فارق التحصيل شده اند. از زمان آغاز برنامه قبول دانش جويان بين المللي در 1947 ، بيشتر از 3500 فارق التحصيل بين المللي از بيش از 50 كشور در سراسر جهان موجود است. در حال حاضر نيز پنج هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل ميباشند.

 در ابتدا اين دانشگاه به عنوان موسسه پزشكي براي زنان تاسيس شد كه در ابتدا فقط زنان را به عنوان دانشجو ميپذيرفت ولي امروزه مردان هم ميتوانند در اين دانشگاه تحصيل كنند . اين اولين موسسه در روسيه و اروپا بود كه براي زنان فرصتي فراهم ميكرد تا به تحصيلات عاليه بپردازند.

اين دانشگاه در 1936 نام اولين موسسه پزشكي را به افتخار برنده جايزه نوبل، ايوان پاولو را بر خود گذاشت. در سال 1994 اين موسسه به عنوان دانشگاه پزشكي شناخته شد و نام دانشگاه دولتي پزشكي پاولوف سن پتزبورگ را دريافت كرد. اين دانشگاه تنها دانشگاهي است كه درمانگاهي پلي كلينيك در محدوده خود دارد كه سالگرد 180 سالگي اين درمانگاه  را در سال 2015 جشن گرفت. اين دانشگاه به طور قابل توجهي به رشد علم پزشكي و خدمات بهداشتي در روسيه كمك كرده است.

دانشكده ها و كاركنان

اين دانشگاه داراي 112 گروه آموزشي تقسيم شده در يازده دانشكده ميباشد كه شامل دانشكده هاي پزشكي، دندانپزشكي، پزشكي ورزشي، فرهنگ تطبيقي تربيت بدني، اطفال، روانشناسي باليني، دانشجوهاي خارجي، مدرسه تحصيلات عاليه پرستاري، تحصيلات پس از فارق التحصيلي، تحصيلات پيش دانشگاهي ميباشد. اين دانشگاه نرخ خوبي از كارمندان دانشكده خوب آموزش ديده شده و بسيار تحصيل كرده مجهز به تكنولوژي مدرن فراهم ميكند. هم چنين به حد كافي اعضاي غير متخصص فراهم ميكند تا محيطي خود آموز براي دانشجويان فراهم آورد.

ny1s_x2.jpg

روش تدريس

در اين دانشگاه تدريس به زبان انگليسي انجام ميشود و اين دانشگاه معتقد به روش تدريس تطبيقي منحصر به فرد است كه مبتني بر تركيبي از بهترين سنت هاي آموزشي پزشكي روسيه با روش هاي سيستم آموزش غربي است. اين دانشگاه به عنوان محلي براي آموزش متخصصين در سراسر دنيا شناخته شده است. آموزش در اين دانشگاه مبتني بر مفهوم سيستم چند مرحله اي تربيت متخصصين در برنامه هاي داراي مرحله هاي متفاوت آموزش پزشكي است. موارد موجود شامل تربيت آموزش دانشگاهي، تربيت در برنامه هاي تحصيلات عاليه و هم چنين شامل تربيت پس از فارق التحصيلي دكتر ها ميباشد.

 

هزينه تحصيل در روسيه

 

شهريه دانشگاه دولتي پزشكي پاولوف سن پتزبورگ بسيار به صرفه و اقتصادي ميباشد كه در جدول زير ميتوانيد آنرا مشاهده كنيد.

دانشگاه پاولوف روسيه

شهريه سالانه

هزينه هتل دانشجويي سالانه

هزينه كل سالانه

كل هزينه شش سال

شهريه دانشگاه به دلار

4500 دلار

600 دلار

5100 دلار

30600 دلار

قيمت به تومان(حدودي)

116ميليون

15.5 ميليون

131.5 ميليون

790 ميليون براي 6 سال

دوره هاي مقدماتي ده ماهه

2500 دلار

600 دلار

3100 دلار

80 ميليون تومان

 

پرديس دانشگاه

پرديس دانشگاه دولتي پزشكي پاولوف سن پترزبورگ درقسمت مركزي شهر در يك فضاي سبز كه شامل رنگ هاي سبز بهاري و رنگ هاي زرد پاييزي ميباشد و مسافتي حدود 40 هزار متر مربع را در بر ميگيرد. در محدوده آن 50 ساختمان زيبا با معماري شگفت انگيز وجود دارد.

نحوه ثبت نام و قبولي در دانشگاه

اگر ميخواهيد در دانشگاه پاولوف اولين دانشگاه دولتي پزشكي سن پترزبورگ ثبت نام كنيد، پس بايد در امتحان ورودي ملي واجد شرايط بودن( ان اي اي تي) ثبت نام كنيد. ولي بايد اين را به خاطر بسپاريد كه فقط لازم است در امتحان قبول شويد. قبولي در دانشگاه پاولوف اولين دانشگاه دولتي پزشكي سن پترزبورگ بر اساس يك دوره مشاوره و رشد آموزشي است. به دانشجويان توصيه ميشود نكات گفته شده را بخوانند تا از رد شدن در امان باشند. به شما يك فرم درخواست داده ميشود تا دانشكده موردنظر خود را انتخاب كنيد. وقتي نامه پيشنهاد را دريافت كرديد، براي استفاده هاي بعدي آن را پيش خود نگه داريد. سپس بايد شهريه ورود به دانشگاه يا كالج را بپردازيد. پس از پرداخت هزينه دانشگاه براي ورود به دانشگاه پاولوف بايد براي ويزا اقدام كنيد. يك ويزا براي تحصيل در دانشگاه پزشكي پاولوف روسيه دريافت كنيد. و حالا يك پرواز با هواپيما به روسيه براي خود رزرو كنيد.

مدارك مورد نياز

قبل از درخواست براي ورود به دانشگاه پاولوف اولين دانشگاه پزشكي سن پترزبورگ فراموش نكنيد كه مدارك زير را با خود همراه داشته باشيد:

پاسپورت ( با حداقل 18 ماه اعتبار)

مدرك 10 ام و برگه مهر

مدرك 12 ام و برگه مهر

مدرك تولد

10 قطعه عكس به اندازه مناسب پاسپورت

نامه دعوت رسمي از دانشگاه پاولوف

تاييد تمام مدارك توسط وزارت امور خارجه كشورتان

قانوني شدن تمام مدارك توسط سفارت روسيه

هزينه هاي ويزا

رسيد بانكي پرداخت هزينه اولين سال تحصيلي

مدارك تست ايدز

مزاياي تحصيل در روسيه

عدم وجود آزمون ورودي براي ورود به دانشگاه ( فقط آزمون نيت

موسسات

موسسه تحقيقات نفرولوژي

موسسه تحقيقات پالمونولوژي

موسسه يادبود رايزا گورباچوا براي آنكولوژي و هماتولوژي و ترنسپلنت كودكان

موسسه جراحي صورت و تحقيقات دندانپزشكي ماكسيلو

موسسه فارماكولوژي والدمن

موسسه قلب وعروق

مراكز تحقيقي

مركز تحقيقي علمي

مركز پزشكي

مركز تحقيق منطقه اي ناركولوژي و سايكوفارماكولوژي

مركز علمي و روش شناسي پزشكي مولكولي فدراسيون روسيه

مركز فاز هاي اوليه آزمايشات كلينيكي

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ساعت: ۰۲:۵۱:۵۶ توسط:صمن موضوع:

قيمت خريد آپارتمان در خيابان بغداد استانبول

قيمت خريد آپارتمان در خيابان بغداد استانبول

شايد درست باشد كه بيان كنيم، استانبول راهي براي سرمايه گذاري سودآور در املاك و مستغلات است. در بسياري از مواقع، مشتريان بين المللي، هنگام خريد ملك در استانبول با مسائل عمده اي روبرو مي شوند. اما با دريافت مشاوره هاي لازم در اين خصوص، مي توان به يك خريد مناسب و سرمايه گذاري هيجان انگيز دست يافت.

از سال 2012 دولت تركيه، هدف خود را به صورت گسترده در سرمايه گذاري املاك و مستغلات قرار داده است. اين پتانسيل براي رشد بخش املاك و مستغلات تركيه توجه سرمايه گذاران خارجي را براي خريد ملك جلب كرده است.

اصلاحات اخير قانونگذاري، سرمايه گذاري در املاك و مستغلات در تركيه را آسان و سودآورتر كرده است. اصلاحاتي مانند ثبت زمين، قانون رهن و بازنگري قوانين مالياتي براي بهبود رقابت در بخش املاك و مستغلات تركيه طراحي شده است تا بسياري را جذب سرمايه گذاري و دريافت پاسپورت تركيه كند.

نظرسنجي ها نشان مي دهد كه علاقه جهاني به بخش املاك و مستغلات تركيه افزايش يافته است و املاك استانبول به عنوان جذاب ترين بازار سرمايه گذاري در اروپا مطرح شده است كه توانسته است سرمايه زيادي را جذب نمايد.

 

خريد آپارتمان در استانبول

خيابان بغداد يكي از خيابان هاي لوكس و معروف استانبول كه بين ترك ها به “خيابان” معروف است. خيابان بغداد استانبول در بخش آسيايي استانبول قرار گرفته و حدود ?? كيلومتر طول دارد كه در موازات درياي مرمره كشيده شده است.

 

ba?dat caddesi sat?l?k daire fiyatlar? istanbul-baghdad-street-apartment-prices قيمت آپارتمان در خيابان بغداد استانبول قيمت آپارتمان يك خوابه در خيابان بغداد قيمت آپارتمان دو خوابه در خيابان بغداد قيمت آپارتمان سه خوابه در خيابان بغداد قيمت آپارتمان چهار خوابه در خيابان بغداد قيمت آپارتمان پنج خوابه در خيابان بغداد 1 خوابه 2 خوابه 3 خوابه 4 خوابه 5 خوابه

ويوو و چشم انداز زيباي واحد هاي لوكس خيابان بغداد استانبول

 

اين خيابان يكي از باكلاس ترين و قديمي ترين خيابان هاي استانبول است و سرتاسر اين خيابان مملو از كافه، رستوران و برندهاي مشهور و بين المللي است. خيابان بغداد از شرق و غرب به دو منطقه مشهور استانبول، يعني كاديكوي و مال تپ منتهي مي شود و از نظر شهرت و اعتبار هم رده خيابان استقلال در بخش اروپايي استانبول است. بخش زيادي از خيابان بغداد يك طرفه است و با خيابان هاي چنار سر به فلك كشيده فضايي بسيار دلنشين براي قدم زدن و خريد به وجود آورده است.

 

قيمت آپارتمان هاي يك خوابه در خيابان بغداد استانبول از حدود 900 هزار لير شروع مي شود و تا مبلغ 1.9 ميليون لير در بهترين منطقه ها متغيير مي باشد.

 

قيمت آپارتمان هاي دو خوابه در خيابان بغداد استانبول از حدود 950 هزار لير در آپارتمان هاي معمولي تا 3 ميليون و 250 هزار لير در آپارتمان هاي لوكس متغيير مي باشد.

 

آپارتمان هاي سه خوابه يكي از بيشترين تعداد آپارتمان هاي موجود در اين منطقه است چراكه بسياري از آپارتمان هاي اين منطقه ويژه خانواده هاي ترك و متناسب با سبك زندگي آنها ساخته شده است و بخاطر همين موضوع تعداد زيادي واحد سه خوابه وجود دارد. قيمت آپارتمان هاي سه خوابه در خيابان بغداد استانبول از حدود 1.5 ميليون لير در آپارتمان هاي معمولي تا 8 ميليون لير در پروژه هاي فوق لوكس و با ديد عالي از دريا و جزار استانبول مغيير مي باشد.

 

نكات مهم پيش از خريد آپارتمان در استانبول

اگر قصد خريد ملك در استانبول را داريد، لازم است پيش از هر اقدامي در اين خصوص تحقيق كامل را داشته باشيد. به طور معمول بيشتر شهروندان خارجي مجاز به خريد ملك در استانبول هستند، با اين حال اگر سوء پيشينه داريد، عاقلانه است كه قبل از تصميم گيري براي خريد خانه در استانبول ، با كنسولگري خود يا وكلاي خُبره مشورت كنيد. هنگامي كه تصميم گرفتيد به دنبال چه نوع آپارتماني هستيد، لازم است كه مشاوره هاي لازم را دريافت كنيد. براي اين كار مي توانيد با تركي بست هوم تماس بگيريد.

به اين نكته توجه داشته باشيد كه دفتر اصلي بست هوم در استانبول بوده و فعاليت خود را به صورت مستقيم از سال 2017 در تركيه آغاز نموده است و توانسته است ضمن ارائه مشاوره هاي كاربردي و موثر به مشتريان خود، ده ها قرار داد موفق را نيز در كارنامه خود به ثبت رساند.

در صورتي كه قصد داريد براي خريد ملك در تركيه اقدام كنيد، مي توانيد طريق واتس آپ با 00905523082146 تماس گرفته و براي مشاوره و برقراري هماهنگي با كارشناسان مجرب بست هوم در ارتباط باشيد.

گروه حرفه اي بست هوم، قرارداد شما را با شركت هاي سازنده به صورت مستقيم تنظيم كرده و براي اخذ سند، دريافت اقامت تركيه و دريافت پاسپورت تركيه ديگر اقدامات لازم براي تجهيز و استفاده از ملك خريداري شده، شما را ياري مي كنند.

dr6d_z2.jpg

خريد خانه در استانبول

 

چند نكته در انتخاب يك ملك

هنگام بازرسي از يك ملك، مطمئن شويد كه خانه سند مالكيت دارد و قبض هاي آب، گاز طبيعي، تلفن و برق توسط مالك قبلي پرداخت شده است. همچنين بايد سوال كنيد كه آيا سازه در برابر زلزله مقاوم است، زيرا استانبول در منطقه زلزله خيز قرار دارد. همچنين هنگام خريد آپارتمان در استانبول ، توجه به اين نكته مهم است كه همه چيز در مورد اين ملك و همچنين اطراف آن بايد مورد پسند شما واقع شود و در واقع بايد از خود سوالاتي را در مورد احساس زندگي طولاني مدت در آن را داشته باشيد.

انتخاب محله مناسب

محله هاي استانبول همه با يكديگر متفاوت هستند و محدوده قيمت نيز با توجه به منطقه به شدت تغيير مي كند. بهتر است يك گشت و گذار در شهر داشته باشيد تا تصميم بگيريد كه در كجا مي خواهيد زندگي كنيد. چيزي شبيه به يك آپارتمان قديمي در سمت آسيا، يا يك خانه زيبا مشرف به بسفر را دوست داريد.

 به ياد داشته باشيد اگر به دنبال خريد ملك در استانبول هستيد، مي توانيد به جزاير Princes كه بخشي از استانبول بوده و مي تواند سبك زندگي كاملاً ايده آل و دور از شهر را ارائه دهد، فكر كنيد. همچنين به ياد داشته باشيد كه املاك ارزان قيمت هميشه در حومه شهر واقع شده اند و همه چيز در محله هاي محبوب و بسفر گران است. توجه داشته باشيد كه هنگامي كه خانه مورد علاقه خود را انتخاب كرديد، لازم است كه با يك مشاور قابل اعتماد نيز مشورت نماييد. در اين جا تركي بست هوم مي تواند راهنمايي مناسب براي شما باشد.

هنگامي كه موفق به يافتن و خريد ملك دوست داشتني خود شديد ، شايد زمان آن فرا رسيده باشد كه با سبك زندگي در تركيه نيز آشنا شويد. مواردي از قبيل زبان، كار يا امور حقوقي كه دانستن آن ها براي زندگي در اين كشور الزامي است.

 

خريد ملك در تركيه

 

اقامت در تركيه با خريد ملك

ممكن است براي درخواست اقامت تركيه و يا حتي تمديد آن با مشكلاتي روبرو شويد، اما هنگامي كه خريد خانه در استانبول را در برنامه خود داشته باشيد، اين مسئله متفاوت مي شود. زيرا سند مالكيت اغلب كليد تمديد اقامت است.

همان گونه كه اشاره شد، سرمايه گذاري در املاك و مستغلات در تركيه در حال رشد است. تعداد آپارتمان هاي خريداري شده توسط خارجي ها در تركيه افزايش يافته است و شما مي توانيد متناسب به نياز خود، نوع اقامت خود را در تركيه انتخاب كنيد.

اقامت كوتاه و قابل تمديد براي خارجي هايي كه در تركيه براي خريد ملك در استانبول اقدام كرده اند، گزينه اي جذاب بوده تا بتوانند براي اقامت خود اقدام كرده و سرمايه گذاري مناسبي را نيز داشته باشند.  اين نوع مجوز معمولاً به مدت يك سال اعطا مي شود و همسر و فرزندان حق دريافت اقامت در تركيه را به عنوان اسكورت دارند. كه البته اين اقامت قابل تمديد است و پس از 5 سال شرايط دريافت پاسپورت تركيه را پيدا خواهيد نمود. ولي اگر در هيمن ابتداي كار اقدام به خريد ملك به ارزش 250 هززار دلار داشته باشيد مي توانيد به سادگي پاسپورت تركيه را براي خود، همسر و فرزندان زير 18 سال در مدت 3 ماه دريافت نماييد.

 

خريد ملك در استانبول با بست هوم

 

مدارك لازم براي اقامت

مداركي كه براي درخواست مجوز اقامت در تركيه لازم است شامل سند مالكيت، بيمه زلزله املاك، گذرنامه معتبر براي حداقل مدت شش ماه، بيمه درماني در خاك تركيه براي هر يك از اعضاي خانواده مي باشد.

اجازه مالكيت اين امكان را براي صاحب ملك فراهم مي كند كه فقط با خريد آپارتمان در استانبول، در كشور تركيه اقامت داشته باشد، اما درخواست تابعيت تركيه از طريق اين نوع اقامت سختو داراي شرايط خاص  مي باشد، مگر اينكه ارزش ملك حداقل 250 هزار دلار باشد. سپس مالك حق دارد در ازاي خريد ملك در تركيه درخواست تابعيت تركيه را بدهد.

هنگام تمديد مجوز اقامت املاك و مستغلات بايد يك سند مالكيت وجود داشته باشد كه اقامت بر روي آن اعطا شده باشد و درخواست توسط چيز ديگري مجاز نيست. در صورتي كه ميخواهيد پاسپورت تركيه را دريافت نماييد و يا براي سرمايه گذاري، اقدام به خريد خانه در استانبول بنماييد مي توانيد از خدمات مشاوره و كارشناسي تركي بست هوم www.turkeybesthome.com  و يا از طريق واتس اپ 00905523082146  استفاده نماييد.

منبع: نكات كليدي خريد ملك در استانبول

 

 


برچسب: خريد ملك در تركيه،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۱۴:۱۶ توسط:صمن موضوع:

قيمت لوله

قيمت لوله

لوله ها ، به ويژه فولاد و فلز ، يكي از مهمترين محصولاتي است كه امروزه در ساخت و ساز و ساير صنايع مورد استفاده قرار مي گيرد. صنايع نفت و گاز و پتروشيمي تاسيسات اسكله هاي دريايي و بسياري موارد ديگر بخشي از كاربردهايي است كه لوله ها دارند. در اين مقاله مي خواهيم به طور كامل در مورد لوله هاي فولادي ، انواع آنها ، قيمت خريد لوله ، لوله ها و مواردي از اين قبيل صحبت كنيم ، بنابراين هر كجا كه در مورد لوله صحبت كنيم منظور همان لوله هاي فولادي است ، زيرا لوله هاي فولادي ويژگي هاي بسياري دارند. از ويژگي هاي آن مي توان به مقاومت بالا و مقاومت زياد در برابر گرما ، مقاومت زياد در برابر خوردگي و موارد مشابه اشاره كرد.

 

انواع لوله هاي فولادي

با توجه به روش ساخت لوله هاي فولادي به دو دسته اصلي و اصلي تقسيم مي شوند: لوله هاي بدون درز يا Manisman و لوله هاي جوش داده شده يا درز دار.

 

 

لوله بدون درز چيست؟

در كارخانه هاي توليد فولاد ، دو روش اصلي براي توليد انواع مختلف لوله وجود دارد. در روش اول ، ابتدا انواع مختلف مقاطع مانند ورق هاي فولادي از طريق شمش هاي فولادي ساخته مي شوند ، سپس ورق هاي فولادي در اندازه ها و ابعاد خاص از هم جدا مي شوند و در مرحله ديگر با روش هاي مختلف ساخته مي شوند. و ابزارهاي مختلف خم مي شوند و به صورت لوله ساخته مي شوند و از هر دو طرف جوش مي خورند و بدين ترتيب لوله هاي درز دار يا درز دار ايجاد مي شوند. لوله هاي اسپليت معمولاً در سرعت هاي بالا توليد مي شوند كه ماده اوليه آن انواع ورق هاي فولادي در ضخامت هاي لازم براي ساخت آنها است و لوله خم و خم مي شود و دو لبه به هم جوش داده مي شوند. مقاومت لوله هاي جوشكاري شده بسيار زياد است ، با اين وجود قسمت جوش داده شده و اتصال جوشكاري نكته اي است كه مورد توجه بسياري از مهندسان قرار گرفته است ، به طوري كه اگر كيفيت جوشكاري در اين لوله ها در مواردي مانند لوله كشي گاز و يا از مواد شيميايي موجود در پالايشگاه ها سوال مي شود كه آيا آنها مي توانند فشار داخلي دما و گرما را تحمل كنند يا خير ، بنابراين لوله هاي جوش داده شده قادر به تحمل مقدار مشخصي از نيرو و فشار هستند بنابراين نوع كاربرد متفاوت است.

q17b_q6.png

 

لوله يا مانيسمان بدون درز چيست؟

 

بر خلاف لوله هاي جوش داده شده ، كه از درز ، يعني دو لبه به هم متصل شده و جوش داده مي شوند ، و محل جوشكاري در امتداد لوله شناخته شده بود و مقاومت لوله بستگي زيادي به اين روش ها در لوله هاي Mannesmann يا بدون دروس ساخت لوله دارد. از ورقهاي آهن و از فولاد استفاده نمي شود. در واقع در اين روش از شمش يا قوطي هاي فولادي براي ساخت لوله استفاده مي شود ، به طوري كه در كل طول لوله و كل سطح لوله اثري از جوشكاري يا درس وجود ندارد. صاف و روان است و به همين دليل كيفيت و مقاومت اين نوع لوله ها بسيار بالاتر از لوله جوش خورده است و در موارد مختلف مانند لوله كشي گاز پتروشيمي و مواردي از اين دست كه فشار و نيروي زيادي دارند. مورد استفاده قرار مي گيرد اما ضخامت لوله در اين موارد بسيار مهم است كه بايد براساس نوع كاربرد مناسب باشد.

 

توجه داشته باشيد كه لوله ها به مرور زمان از مواد مختلفي مانند مس ، آلومينيوم ، آهن ، فولاد و مواد پلاستيكي ساخته مي شوند كه هركدام ويژگي ها و كاربردهاي خاص خود را دارند ، اما در اين مقاله فقط در مورد لوله هاي فولادي صحبت خواهيم كرد. انواع مختلفي از فولاد وجود دارد فولادهاي پر كربن فولادهاي متوسط ​​و فولادهاي كربني آلياژهاي مختلف فولاد از نظر مقدار عناصر تشكيل دهنده آن متفاوت هستند ، بنابراين خواص مكانيكي ، شيميايي و فيزيكي محصولات مختلف فولادي و مقاطع ساخته شده با اين نوع فولاد متفاوت هستند. . به عنوان مثال ، از فولادهاي آلياژي بالا براي ساخت لوله هايي استفاده مي شود كه در شرايط سخت و فشار بالا در دماي بالا استفاده مي شود ، اما از فولادهاي آلياژي كم كربن و معمولي در ساخت لوله ها و مقاطع در شرايط عادي استفاده مي شود. آنها به عنوان ساخت و ساز استفاده مي شود. البته توجه داشته باشيد كه در بعضي موارد ، لوله هاي ساختماني بايد از كيفيت بسيار بالايي برخوردار باشند كه در شرايط مختلف متفاوت است. معمولاً براي لوله كشي آب و آبرساني از فولاد ضد زنگ استفاده مي شود كه در اين صورت براي لوله كشي يا از فولاد ضد زنگ يا فولاد گالوانيزه يا موارد مشابه استفاده مي شود. در گذشته از مواد مسي و لوله هاي مسي براي لوله هاي آبرساني استفاده مي شد ، اما به دلايل مختلفي مانند گراني ، مقاومت و اقلام مختلف ديگر امروزه. استفاده از فولاد ضد زنگ و فولاد گالوانيزه رايج شده است.

http://ahansarzamin.ir/pipe-price/

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ساعت: ۰۶:۰۱:۱۱ توسط:صمن موضوع: